Jouduin hetken miettimään, että mitä kirjoittaisin tälle palstalle. Ongelmana ei ole se, että kirjoitettavaa ei olisi, vaan sen valtava määrä. Koulutuspolitiikassa on tapahtunut vaikka mitä, niin tiedekunnassamme kuin valtakunnallisellakin tasolla.  Yksi iso koulutuspoliittinen kiista voitettiin mieleenpainuvana päivänä perjantaina 13.3, joka oli enemmän onnen kuin epäonnen päivä opiskelijoille. Silloin eduskunta päätti hylätä lain, jossa toiseen samantasoiseen korkeakoulututkintoon ei olisi saanut enää opintotukea. Opiskelijaliike oli aktiivisena osoittamassa mieltään opintotuen säilyttämisen puolesta Helsingissä. Haalarikansa oli vallannut Helsingin Kansalaistorin edustan ja kerääntynyt opintotukimielenosoitukseen, jossa oli kahden bussilastillisen verran opiskelijoita myös meidän yliopistostamme. Muistetaan jatkossakin huolehtia siitä, että opintotukea ei heikennetä ja pitää keskustelua yllä asiasta.

Maaliskuun alussa saimme tiedekuntaamme tärkeän vierailijan, sillä vararehtorimme Riitta Pyykkö kävi vierailulla tiedekunnassamme keskustelemassa opetuksen ja oppisen laadusta. Olin tapaamisessa edustamassa opiskelijoita yhdessä kahden muun tiedekuntamme opiskelijan kanssa. Keskustelimme tiedekunnan ATK-kurssin tarpeellisuudesta, HOPS-ohjauksen kehittämisestä ja informaatioteknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Puhuimme myös sähköisen tenttipalautteen liittämisestä tenttiin. Palaute tullaan todennäköisesti liittämään tentin yhteyteen, kun sähköistä tenttijärjestelmää uudistetaan syksyllä. Tietysti tämä ei tarkoita sitä, että palaute ilmestyisi heti syksyn tentteihin. Prosessi voi olla pidempi, mutta on tärkeää, että olemme saaneet ajatuksen vietyä eteenpäin korkeammalle taholle. Indexin koposektori teki keväällä kyselyn sähköisestä tenttimisestä, jolla pyritään vaikuttamaan siihen miten sähköistä tenttimistä tulisi kehittää tulevaisuudessa. Toivottavasti moni teistä vastasi siihen!

Publicumin tilamuutokset ovat mietityttäneet paljon tiedekunnan henkilökuntaa ja opiskelijoita viime aikoina. Tila-asiat ovat ajankohtaisia, sillä matematiikan ja tilastotieteen laitos muuttaa Publicumista Quantumiin elo-syyskuussa 2015. Tällöin vapautuu tiloja Publicumissa kahdessa kerroksessa. Lisäksi tiedekunta luopuu vuoden loppuun mennessä valtio-opin ja poliittisen historian puutalorakennuksista, joista muutetaan Publicumiin. Maaliskuun lopussa tiedekunta järjesti tilojenkäyttö-keskustelutilaisuuden, jossa paikalla oli myös opiskelijaedustusta. Tulen käymään dekaanin kanssa keskustelu Publicumin tiloista nostamalla esiin opiskelijoiden näkökulman asiaan. On esimerkiksi ehdotettu, että Index-huoneisto siirtyisi henkilökunnan käyttöön tulevaisuudessa. Kävi miten kävi, niin Indexillä on oltava kattojärjestönä tila Publicumissa. Indexin tilaa hyödyntävät nytkin niin SYY-Turku sekä ainejärjestöt kokouspaikkanaan. Ylioppilastalo A:n remontti ja P-klubin toimiston siirtyminen pois lopullisesti tiloista on ollut myös keskustelun alla.

Opintosihteerinä osallistuin erilaisiin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin. Osallistuin maaliskuussa Tulevaisuuden yliopisto-seminaariin, jossa keskusteltiin informaatioteknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja esiteltiin uusia ideoita opetuksen kehittämiseksi. Esittelyssä oli muun muassa ECHO-luentotallennusjärjestelmä, jonka käyttöönottovaihe on menossa yliopistossamme. ECHO-järjestelmä on automaattinen luentotallennusjärjestelmä, joka mahdollistaa yhä paremmin opiskelijoiden etäopiskelumahdollisuuden. Luento tallentuu ECHO-järjestelmään, josta se on katsottavissa luennon jälkeen milloin vaan ja millä tahansa laitteella. Seminaari oli todella mielenkiintoinen ja nosti esiin sen, miten paljon tällä saralla on vielä kehitettävää. Osallistuin myös maaliskuun lopussa auditointiraportin julkistamisseminaariin. Seminaarissa keskusteltiin siitä, miksei Turun yliopisto läpäissyt auditointia. Auditoinnilla tarkoitetaan laatujärjestelmää, jonka kautta yliopistoamme arvioitiin. Haluan selventää, että laatujärjestelmä ei läpäissyt auditointia, ei yliopistomme laatu yleisesti. Korkeakoulujen arviointijaosto ehdotti uusinta-auditointia kolmen arvioitavan kriteerin osalta, jotka olivat korkeakoulujen laatujärjestelmän kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja alueyhteistyö sekä laatujärjestelmän kokonaisuuden eheys.

Alkuvuodesta keskustelu ensikertalaiskiintiöstä kävi kuumana. Index teki kannanoton asiasta, joka ilmestyi Turun Sanomien sivuillakin. Ensi vuonna ensikertalaiskiintiö tulee olemaan 70% kaikissa Suomen yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa, mikä ei onneksi tule aiheuttamaan suurta ongelmaa tiedekunnassamme. Muistutan vielä tässä, että ennen vuotta 2014 sisäänpäässeet lasketaan kiintiössä ensikertalaisiksi.

Lopuksi voisin jakaa jotain uutisia kevään ja syksyn osalta. Kesällä kaikki kesätentit järjestetään sähköisesti, mikäli tämä uutinen on mennyt ohi. Politiikan tutkimuksen ja sosiaalitieteiden pääainevalinnasta sekä oppiaineiden perusopinnoista tullaan toukokuussa käymään keskustelua opintoneuvojan johdolla. Indexissä on suunniteltu sivuainemessuja, jotka järjestettäisiin syksyllä uusille fukseille. Tarkoituksena olisi, että kaikki tiedekunnat olisivat messuilla edustettuina ja fuksit saisivat kattavan kuvan opintotarjonnasta. Toivottavasti Publicumin kesäremontti valmistuu ajoissa syksyllä, jotta päästään Publicumiin innolla kesän jälkeen taas opiskelemaan. Lopuksi voisin vielä mainita, että tuutorihakemuksia tuli tänä vuonna kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna, jeejee!

Jos jokin asia jäi mietityttämään, niin saa aina tulla juttelemaan!

Karoliina Lehtola
Kirjoittaja on Indexin opintosihteeri vuonna 2015.

Share →