Akateeminen maailma vilisee omaa erikoissanastoaan. Tälle sivulle olemme keränneet kattavan listauksen, jonka pitäisi auttaa sinut alkuun uuden terminologian kanssa. Kaikki sanat eivät ole painoarvoltaan yhtä tärkeitä, jonka takia olemme koonneet alkuun tärkeimpien sanojen listan:

 1. Generalistialat ovat opiskelualoja, jotka eivät suoraan johda johonkin ammattiin. Suurin osa korkeakoulutuksesta ei tuota erityistä ammattipätevyyttä. Perinteisesti suurimpina generalistialoina on pidetty humanistisia ja yhteiskuntatieteitä vaikkakin generalisteja löytyy myös paljon muiltakin korkeakoulualoilta.
 2. Professioala on ala, joka voi vaatia jopa lainsäädännöllä vahvistettua erityisosaamista. Koulutuksen puolella tämä tarkoittaa suoraan tietylle alalle johtavaa koulutusta. Tällöin tämän tarkasti rajatun koulutuksen käyneillä ihmisillä on monopoli tiettyyn professioon eli ammattiin. Esimerkkejä yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valmistuvista professioalojen edustajista ovat puheterapeutti (logopedi), sosiaalityöntekijä ja psykologi.
 3. Kolmikanta tarkoittaa yliopistohallinnossa periaatetta, jonka mukaan kukin kolmesta yliopistoyhteisön sisäisestä ryhmästä on tasapuolisesti edustettuna päätöksentekoelimissä. Tällaisia virallisia, yliopistolaissa määrättyjä päätöksentekoelimiä ovat mm. yliopistokollegio, yliopiston hallitus ja tiedekuntien johtokunnat.
 4. Halloped = hallinnon opiskelijaedustaja. Hallopedit toimivat kolmikantaperiaatteen mukaisesti niissä yliopiston päättävissä elimissä, joissa opiskelijoiden ääntä on kuultava, mutta tarpeen mukaan myös muissa elimissä.
 5. Kopo eli koulutuspolitiikka, voi tarkoittaa myös opiskelijajärjestöissä toimivaa koulutuspoliittista vastaavaa. Koulutuspolitiikalla tarkoitetaan opiskelijoiden suorittamaa edunvalvontaa omiin tutkintoihinsa nähden mm. opintosuunnitelmien ja -vaatimusten osalta, mutta myös kansallisen tason koulutuspoliittisten kysymysten parissa, joita ovat sisäänottomäärät, tutkintovaatimukset ja opintososiaaliset edut. Koulutuspoliittiset vastaavat hoitavat tätä säännöllistä edunvalvontaa joko vapaaehtoispohjalta tai opiskelijajärjestöihin palkattuina asiantuntijoina.
 6. Ylioppilaskunta on yliopistolaissakin mainittu julkishallinnollinen organisaatio, jonka tehtävänä on edustaa kaikkia yliopistossa opiskelevia perustutkinto-opiskelijoita ja ajaa heidän etuaan yliopistossa ja yhteiskunnassa.
 7. Valtiotieteet on yleisnimitys Turun ja Helsingin yliopistoissa sekä Åbo Akademissa opiskeltaville yhteiskuntatieteellisille aloille. Valtiotieteitä opiskelevat voivat opiskella pääaineenaan mm. valtio-oppia, poliittista historiaa, taloustiedettä, sosiologiaa, taloussosiologiaa, sosiaalityötä, filosofiaa tai sosiaalipolitiikkaa. Muissa yliopistoissa tutkintonimike on yhteiskuntatieteilijä tai hallintotieteilijä.
 8. Alumnit ovat yliopistosta valmistuneita henkilöitä, jotka optimitilanteessa pysyvät kiinnostuneina alma materinsa eli kasvattiyliopistonsa asioista ja ovat omalta osaltaan luomassa hyödyllisiä linkkejä tiedemaailman ja työelämän välille.

 


 

Koko lista aakkosjärjestyksessä

ACADEMIC MUNCHIES

Indexin yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa järjestämä ravintolapäivä kampuksella.

AINEJÄRJESTÖ

Yhden tai useamman aineen opiskelijoiden yhdistys. Ainejärjestöjen kautta opiskelijat voivat vaikuttaa oppiaineensa asioihin ja järjestää jäsenilleen vapaamuotoista toimintaa. Kutsutaan myös nimellä klubi tai kilta.

AKATEEMINEN HESE

Ylioppilastalojen vieressä oleva Hesburger.

AKATEEMINEN VARTTI

Luennot alkavat yleensä varttia yli tasatunnin. Jos luentosi on ilmoitettu alkavaksi klo 10, alkaa se tosiasiassa 10.15. Jos taas alkamisaika on ilmoitettu minuutin tarkkuudella (esim. klo 10.00), on parempi olla paikalla jo tasalta

AKATEEMISET KUNNIAMERKIT

Akateemisten järjestöjen myöntämät nauhat ja merkit, joita käytetään akateemisissa tilaisuuksissa. Ei tule sekoittaa virallisiin valtiollisiin merkkeihin.

ALMA MATER

Alma mater tarkoittaa korkeakoulua, jossa opiskelija on suorittanut opintonsa. ”Opintojen holhoava äiti”

ALUMNI

Oppilaitoksessa aiemmin opiskellut henkilö. ”Kasvatti”.

APPRO

Opiskelijatapahtuma, jossa osallistujat kiertävät baareja ja keräävät suoritusmerkintöjä.

ASSARIN ULLAKKO, ASSARI

Unican ravintola Ylioppilastalo A:ssa.

ASSISTENTTI, ASSARI

Tutkimusavustajana työskentelevä henkilö.

BRYGGE

Assarin ullakon yhteydessä sijaitseva kasvisravintola.

CALONIA

Oikeustieteellisen tiedekunnan rakennus, kirjaimellisesti kivenheiton päässä yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Siellä pidetään joskus myös oman tiedekuntamme luentoja.

CONDUS

Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestö.

DEKAANI

Tiedekunnan johtaja.

DOSENTTI

Hyvät tieteelliset sekä opetukselliset taidot omaava akateemisesti pätevä henkilö, jolla on dosentuuri yhdessä tai useammassa yliopistossa.

DIALECTICA

Filosofian ainejärjestö.

EDUCARIUM, EDU

Opettajiksi ja kasvatustieteilijöiksi opiskelevien rakennus Publicumin vieressä. Educariumissa sijaitsee mm. tieteenalakirjastomme Anthropos.

EKONOMI

Kauppatieteiden maisterin arvonimi. Ei tule sekottaa ekonomistiin, tradenomiin tai merkonomiin.

EKONOMISTI

Ekonomisti, kansantaloustieteilijä eli taloustieteilijä on taloustiedettä opiskellut asiantuntija, joka tutkii talouteen liittyviä asioita. Ei tule sekottaa ekonomiin.

EKSKURSIO, EXCURSIO

Opiskelijajärjestön järjestämä tutustumismatka valittuun kohteeseen.

EWERT KUPIAINEN

Turun yliopiston legendaarinen ikiopiskelija, paikallinen vastine John Doelle tai Marja Meikäläiselle.

FOBIA

Psykologian ainejärjestö.

FUKSI

Ensimmäisen vuoden opiskelija. Muissa tiedekunnissa käytetään myös nimitystä piltti, fetus ja pupu.

FRANK

Frank on opiskelijoiden etupalvelu, joka kokoaa yhteen paikkaan kaikki Suomen opiskelija-alennukset.

GRADU (PRO GRADU)

Opinnäyte tai loppututkielma, jonka hyväksytysti suoritettuaan valmistuu maisteriksi.

HAALARIT

Opiskelijan tärkein vaatekappale, joka toimii suojapukuna, juhlavaatteena ja ainejärjestön symbolina. Haalarit koristellaan bileistä ja tapahtumista kerätyin haalarimerkein eikä sitä pestä. Ikinä. Haalari päällä on lupa tai jopa velvollisuus sekoilla ja saada kaikki anteeksi.

HALLARI

Hallintotieteitä opiskeleva yhteiskuntatieteilijä. Koulutetaan mm. Vaasassa ja Tampereella, ei kuitenkaan Turussa.

HALLOPED

Hallinnon opiskelijaedustaja.

HOPS

Opintojen alussa tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka tarkoitus on antaa alustavat suuntaviivat siitä, missä tahdissa mitäkin opintoja aikoo suorittaa.

HUMANITAS

Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestö.

HYBRIDI

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestö.

INDEKSI

 1. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan viisi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti, jonka ensisijaista kohderyhmää ovat kaikki Indexin alaisten ainejärjestöjen opiskelijat.
 2. Vuonna 1953 perustettu Indexin aiempi olomuoto.

INDEX-KARTANO

T43, Kasarmirakennus 25, Hus Haakana. Publicumia vastapäätä oleva puurakennus, Indexin entinen toimistotila ja epävirallinen jatkopaikka. Samassa rakennuksessa sijaitsi myös Katkon ja Opexin Mannerheim-sali. Nevö föget.

INDEX-HUONEISTO

Indexin nykyiset toimistotilat Publicumin 2. kerroksessa.

ITSEMURHAYKSIÖ

TYSin halvin opiskelija-asumisen muoto. Hulppeat 18 neliötä omaa tilaa.

ISKERI

Urheilutila Ylioppilastaloilla.

I/O-SPEKSI

Indexin ja Opexin yhteinen speksi eli interaktiivinen opiskelijateatterinäytelmä.

JALLU

Jaloviina, kopon ja hallopedin lohtu.

JOO

Joustava opinto-oikeus. Mahdollistaa sivuaineiden valitsemisen myös muista suomalaisista yliopistoista sekä Turun kauppakorkeakoulusta.

JOUKKILA

Ks. YO-kylä

JUSLENIA

Kielikeskus yliopistonmäellä, joka tulle tutuksi pakollisia kielikursseja suorittaville.

KAMPUS

Yliopistoalue. Kampusalueen kartta löytyy yliopiston intrasta.

KANDI

 1. Alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatin oppiarvon saavuttanut opiskelija
 2. Kandidaatintutkielma. Suoritetaan aineopintojen loppuvaiheessa yleensä 2-4 opiskeluvuonna.
 3. Lääketiedettä opintoja vähintään kaksi vuotta opiskellut opiskelija.

KANNUNVALAJAT

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestö.

KANSANTALOUSTIEDE, KANSIS

Tarkoitetaan samaa asiaa kuin taloustieteellä (engl. economics). Käytetty erotuksena kauppatieteellisestä liiketaloustieteestä.

KARONKKA

Tohtorin väitöstilaisuuden jälkeen järjestettävä juhlaillallinen vastaväittäjän kunniaksi.

KATKO

Kasvatustieteiden ainejärjestö.

KIRJATENTTI

Tentti, joka suoritetaan lukemalla kirjoja ja käymällä tenttimässä ne oppiaineen yleisenä tenttipäivänä. Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen NettiOpsussa.

KIRKKOTIE

 1. Katu, jonka varrella sijaitsevat niin YTHS, Ekotori, ravintola Tottisalmi kuin myös Uusi-S.
 2. Lex ry:n biletilasta käytetty nimitys. Sijaitsee myös Kirkkotiellä.

KLUBIT

1960-ja 1970-luvuilla Indeksi ry:n suojista ponnistaneet oppiainekohtaiset ainejärjestöt.

KOMPLEKSI

Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan ainejärjestö.

KOPO

Lyhenne sanoista koulutuspolitiikka Opiskelijajärjestön koulutuspoliittisen vastaavan nimitys

KYLTERI

Kauppatieteiden ylioppilaan tai opiskelijan lempinimi.

KÅREN

Åbo Akademis Studentkårin yo-talo.

KÅRKAFEERNA (KAFÉ GADOLINIA)

Åbo Akademis Studentkårin omistama opiskelijaravintolayritys. Hyvää vaihtelua Unican ruoille.

LEX

Oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

LISENSIAATTI

Maisterintutkinnon jälkeen suoritettava, nykyisellään merkitystään hieman menettänyt akateeminen oppiarvo.

LUENTOTENTTI

Suoritetaan istumalla luennoilla ja tenttimällä yleensä viimeisellä luentokerralla muistiinpanot ja/tai annetut luentomateriaalit.

MACCIAVELLI, MAKKIS

Educariumin opiskelijaravintola.

NETTIOPSU

Internet-palvelu, jossa opiskelija voi ilmoittautua tentteihin, tarkastella opintosuorituksiaan tai ilmoittautua kursseille.

OPINTO-OPAS

Netissä (ja yliopistolla paperiversiona myynnissä) oleva opas, jossa on kaikki tarpeellinen tieto minkä tahansa kurssin suorittamiseen.

OPINTOPISTE, OPARI (OP)

Suoritetuista kursseista kertyy opintopisteitä kurssin laajuuden mukaan. Yhden opintopisteen pitäisi vastata noin 28 tunnin työskentelyä.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO (OLL)

OLL on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen on automaattisesti myös OLL:n jäsen. Tarjoaa mm. alennuksia erilaisiin liikuntatapahtumiin.

OPM

Lyhenne sanoista oma pullo mukaan.

OPEX

Turun opettajakoulutuslaitoksen opiskelijoiden ainejärjestö.

OSAKUNTA

Tietyltä maantieteelliseltä alueelta tulevien opiskelijoiden poikkitieteellinen vapaa-ajan organisaatio.

PORTTI

60-luvun legendaarisen ravintolan maineella ratsastava pubi Hämeenkadulla.

PROFESSORI, PROFFA

Yliopiston korkein opetus- ja tutkimustehtävä

PROFFAN KELLARI, PROFFA

Ylioppilastaloilla sijaitseva anniskeluravintola, jossa kelpaa käydä kaljalla tentin jälkeen.

PUBLICUM, PUB

Yhteiskuntatieteilijöiden moderniuttaan säteilevä linnake.

PUTEX

Logopedian ainejärjestö.

P-KLUBI

Politiikan tutkimuksen (poliittinen historia ja valtio-oppi) opiskelijoiden ainejärjestö.

POLITOLOGI

Politiikan tutkimuksen eli valtio-opin harjoittaja tai opiskelija.

REKRY

Turun yliopiston työelämäpalvelut, jossa autetaan opiskelijoita ja työelämän edustajia kohtaamaan toisensa.

SF-KLUBBEN

Åbo Akademin valtiotieteilijätovereiden ainejärjestö

SITSIT, SITZ

Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan.

SILLIAAMIAINEN, SILLIS

Akateemiseen juhlaperinteeseen kuuluu, että juhlien jälkeisenä aamuna kokoonnutaan yhteen viettämään aikaa. Ohjelmassa on yleensä ainakin syömistä, juomista ja saunomista.

SKLUBI

Sosiologian ainejärjestö.

SPEKSI, SPEX

Yliopisto-opiskelijoiden musiikkiteatteriesitys, joka sisältää laulua, tanssia ja improvisaatiota. Perinne on lähtöisin Ruotsin yliopistoista, mutta nykyisin perinne on Suomessakin hyvin yleinen.

STATISTIKA

Tilastotieteen ainejärjestö.

SYL

Suomen ylioppilaskuntien liitto, valtakunnallinen kattojärjestö ja lobbausorganisaatio.

SYY, SYY-TURKU

Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen opiskelijajärjestö. SYY-Turku on SYYn paikallisjaosto Turussa.

SÄHKÖINEN TENTTI

Joillakin kursseilla jo käytössä oleva tenttimisen muoto, joka suoritetaan tenttiakvaariossa.

TENTTIAKVAARIO

Tila, jossa tehdään sähköisiä tenttejä. Tällä hetkellä tenttiakvaarioita löytyy PharmaCitystä, Teutorista ja kauppakorkeakoululta.

TENTTIPÄIVÄ

Jokaisella pääaineella on yksi tenttipäivä kuukaudessa. Tenttipäivät ovat perjantaisin ja silloin voi suorittaa kirjatenttejä.

THREE BEERS, TREBE

Legendaarinen anniskeluravintola Yokylän sydämessä, TYS:n asukastoimiston vieressä.

TLKS

Turun lääketieteenkandidaattiseura, lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

TUKY

Turun kauppatieteiden ylioppilaat, kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tiedekuntajärjestö

TURUN YLIOPPILASLEHTI, TYLKKÄRI

Ylioppilaskunnan lehti, joka ilmestyy kuukauden välein.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA, TYY

Turun yliopiston opiskelijoiden edunvalvoja, joka koostuu hallituksesta ja edustajistosta. Opiskelijoiden on maksettava jokaisena ylioppilaskunnan jäsenmaksu, joka sisältää YTHS:n terveydenhoitopalvelut, opiskelijakortin, opiskelijahintaiset lounaat ja muita etuja.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ, TYS

Turkulaisten opiskelijoiden asuttaja.

T-KLUBI

Taloustieteen valtiotieteellisen opintosuunnan opiskelijoiden ainejärjestö.

UNICA

TYYn omistama opiskelijaruokayritys

UUSI-S

Osakuntien pyörittämä biletila.

VAIHTO, VAIHTO-OPISKELU

Opiskelija viettää joitakin kuukausia tai vaikka koko lukuvuoden ulkomaisessa yliopistossa.

VALTIOTIETEILIJÄ (valt. yo, VTK, VTM)

Nimitys Helsingistä tai Turusta valmistuneelle yhteiskuntatieteilijälle. Ei tule sekoittaa valtio-opin opiskelijoihin, sillä termillä tarkoitetaan kaikkia kyseisillä paikkakunnilla opiskelevia yhteiskuntatieteilijöitä.
(engl. student / bachelor / master of social sciences, ruots. Politices studerande / kandidat / magister)

VUODEN LUENNOITSIJA

Indexin vuoden lopussa jakama huomionosoitus hyvälle luennoitsijalle. Jokainen jäsen voi ehdottaa vapaamuotoisesti mielestään ansioitunutta luennoitsijaa.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jossa opiskelijat saavat opiskelijahintaista terveydenhoitoa. Turun toimipiste sijaitsee Kirkkotiellä.

YLIOPPILASKYLÄ, YO-KYLÄ

Suomalaisen opiskelija-asuntorakentamisen uranuurtaja.
“Yo-kylä, itä syvä, yhdelle koti toiselle päähänpinttymä.” -Killa Knatti feat. Haamu & Hukka – YO State of Mind

YLIOPPILASTALOT, YO-TALOT

Ylioppilastaloilla sijaitsee vajaan 300 asuntopaikan lisäksi niin TYYn toimisto, sauna, Proffa, Iskeri, uimahalli, Assarin ullakko, Brygge, aine- ja harrastusyhdistystiloja, osakuntasali ja osakuntien “olohuonemainen” hengailutila.

ÅBO AKADEMI

Se toinen turkulainen yliopisto.

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR, ÅAS

Se toinen turkulainen ylioppilaskunta.