Tältä sivulta löydät turvallisen tilan periaatteet sekä häirintäilmoituslomakkeen. / From this page you will find the principles for safe space and the form for harassment notifications.

Index ry:n turvallisemman tilan periaatteet 

TYYn turvallisen tilan määritelmä: “Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.”

♦ Huomioi, että jokainen meistä on yksilö ja jokaisella on omat henkilökohtaiset rajat. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi, esimerkiksi kosketuksesta tai alkoholinkäytöstä. Varmin toimintatapa on aina kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.

♦ Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita jokaisen itsemääräämisoikeutta.

♦ Vältä tekemästä oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä. Älä myöskään tee kenestäkään oletuksia näiden ominaisuuksien perusteella. Tiedosta omat ennakkoluulosi ja -asenteesi.

♦ Ole avoin ja kuuntele, kunnioita toisia tasavertaisina ihmisinä. Älä kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta. Vaadi kunnioittavaa kohtelua myös itsellesi.

♦ Anna tilaa. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

♦ Käytä kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmäsi ulkopuolisille.

♦ Älä käytä hyökkääviä, herjaavia tai halventavia puheenvuoroja, sanoja tai eleitä toisia kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan. Käsittele arkoja aiheita harkiten ja sensitiivisesti.

♦ Älä häiritse tai ahdistele ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei.

♦ Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa ja suhtaudu palautteeseen avoimesti. Huomioi palaute myös jatkossa ja korjaa käytöstäsi pyydettäessä.

♦ Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, älä epäröi pyytää sitä. Voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä esimerkiksi Index ry:n yhdenvertaisuusvastaaviin, oman ainejärjestösi yhdenvertaisuusvastaavaan/häirintäyhdyshenkilöön tai Mielen päällä -tukiopiskelijaan ja keskustella luottamuksellisesti kokemuksistasi sekä miettiä ratkaisuvaihtoehtoja pulmallisiin tilanteisiin.

Päivitetty tammikuussa 2022 seuraavien sivustojen pohjalta: 

Turvallisen tilan periaatteet | Turun yliopiston ylioppilaskunta, katsottu 24.1.2022

Turvallinen tila | Suomen YK-liitto, katsottu 24.1.2022

Turvallisemman tilan periaatteet, katsottu 24.1.2022

Turvallisemman tilan periaatteet ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt – Allianssi, katsottu 24.1.2022

Häirintäilmoituksen tekeminen / Making a harassment notification

Indexissä toimii kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, joihin voi matalalla kynnyksellä olla yhteydessä häirintään liittyvissä asioissa. Yhteytettä heihin voi ottaa joko suoraan sähköpostitse (Hanna Terho htterh(at)utu.fi tai Jere Toikka jatoik(at)utu.fi) tai alta löytyvällä lomakkeella. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne ohjautuvat yhdenvertaisuusvastaavien sähköpostitilille. / There are two equality contact persons in Index, which can be contacted with issues regarding harassment. You can contact them via email (Hanna Terho htterh(at)utu.fi tai Jere Toikka jatoik(at)utu.fi) or by the form found below. The notification will be handled confidentially and the notification will be redirected to both equality contact persons.