Tältä sivulta löydät turvallisen tilan periaatteet sekä häirintäilmoituslomakkeen. / From this page you will find the principles for safe space and the form for harassment notifications.

Turvallisen tilan periaatteet

Indexin tapahtumissa noudatetaan TYYn turvallisen tilan periaatteita. Niitä ovat:

♦ Kohtele toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Huomioi, että jokainen meistä on yksilö ja eroaa joskus paljonkin esimerkiksi henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi.

♦ Älä oleta toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Et voi tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja elämäntilannetta, saati itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan.  Teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi.

♦ Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi. Muiden kokemusta ei ole sopivaa määritellä heidän puolestaan.

♦ Ole avoin ja kuuntele, kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojesi. Älä kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta. Vaadi kunnioitusta myös itsellesi.

♦ Anna tilaa. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

♦ Käytä kieltä joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille.

♦ Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja tai eleitä toisia ihmisiä kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan.

♦ Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi jos toinen sitä pyytää. Se mikä tuntuu sinusta hyvältä, ei välttämättä toisen mielestä tunnu samalta. Pyri tulkitsemaan tilannetta ja toista osapuolta. Varmin toimintatapa on kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.

♦ Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa. Suhtaudu avoimesti saamaasi palautteeseen ja pyri huomioimaan palaute jatkossa.

Häirintäilmoituksen tekeminen / Making a harassment notification

Indexissä toimii kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, joihin voi matalalla kynnyksellä olla yhteydessä häirintään liittyvissä asioissa. Yhteytettä heihin voi ottaa joko suoraan sähköpostitse (Anton Stenroos anton.j.stenroos(at)utu.fi tai Susanna Tuominen susanna.s.tuominen(at)utu.fi) tai alta löytyvällä lomakkeella. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne ohjautuvat yhdenvertaisuusvastaavien sähköpostitilille. / There are two equality contact persons in Index, which can be contacted with issues regarding harassment. You can contact them via email (Anton Stenroos anton.j.stenroos(at)utu.fi and Susanna Tuominen susanna.s.tuominen(at)utu.fi) or by the form found below. The notification will be handled confidentially and the notification will be redirected to both equality contact persons.