Tältä sivulta löydät perustietoa yliopistohallinnon rakenteisiin sekä opiskeluun liittyen. Paketti on hyvää luettavaa niin kopo-toimijoille kuin muillekin opiskelijoille ja yliopiston hallinnosta kiinnostuneille.

Hallinto

Kasvatustieteiden tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ovat kaksi Turun yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Tiedekunnan hallintoa hoitavat dekaani ja tiedekuntaneuvosto.

Yliopisto

Turun yliopiston – vapaan kansan lahjan vapaalle tieteelle – kaksi pääasiallista tehtävää ovat tieteellinen tutkimustyö ja kouluttaminen. Yliopiston hallintojohtosääntö kertoo Turun yliopiston roolista yhteiskunnallisena ja tieteellisenä instituuttina seuraavaa.

Turun yliopiston tehtävänä on edistää ja harjoittaa vapaata kriittistä tieteellistä tutkimusta, antaa siihen perustuvaa opetusta sekä muillakin tavoin palvella yhteiskuntaa. Yliopisto on kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö, joka edistää kansainvälistymistä ja vastaa samalla sivistyksen laajasta saavutettavuudesta ja kulttuuriperinnön välittämisestä.

Yliopiston yhtenä tehtävänä on osana moniarvoista kansanvaltaista yhteiskuntaa tarkastella kriittisesti yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuvia ilmiöitä. Yliopiston tehtävänä on lisäksi edistää lounaisen ja läntisen Suomen henkistä ja taloudellista hyvinvointia.

Yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset edellytykset yhteiskunnan eri tehtävien hallintaan ja kouluttaa heitä kansainväliseen yhteistoimintaan kykeneviksi.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Vuonna 1967 perustetussa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa annetaan opetusta kymmenessä oppiaineessa. Dekaanina toimii Elina Mainela-Arnold.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Vuonna 1947 perustetusta kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuu päteviä ja monipuolisesti ammattitaitoisia kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijoita. Dekaanina toimii Jukka Husu.

Opiskelijavaihto

Monien opiskelijavaihto-ohjelmien lisäksi yliopistolla on myös kahdenvälisiä opiskelijavaihtosopimuksia ulkomaisten yliopistojen kanssa. Apurahoja myönnetään myös itse järjestettyihin vaihtopaikkoihin. Useimpiin vaihto-ohjelmiin hakuaika päättyy helmi-maaliskuussa. Haussa olevista apurahoista saat tietoa kansainvälisten palveluiden sivuilta.

Työharjoittelu ja työpaikat

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunnan järjestämiä harjoittelupaikkoja voi vuosittain helmikuun puoliväliin asti. Harjoittelupaikan voi järjestää myös itse, jolloin tiedekunnalta voi hakea apurahaa yhdelle harjoittelukuukaudelle ympäri vuoden. Määrärahoja itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin on kuitenkin rajoitetusti. Lisää tietoa rekrytointipalvelujen harjoittelusivuilta.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa työharjoittelu on kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan uuden tutkintojärjestelmän opiskelijoille pakollinen osa kandidaatin tutkintoa. Yliopiston järjestämiin valtionhallinnon harjoittelupaikkoihin hakuaika on helmikuussa. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä myös opintoihin soveltuva työkokemus. Harjoittelupaikan voi järjestää myös itse, jolloin harjoittelupaikan hyväksymistä täytyy etukäteen anoa laitosneuvostolta. Itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin voi hakea osarahoitusta, joka kattaa yhden kuukauden harjoittelupalkan. Lisää tietoa rekrytointipalvelujen harjoittelusivuilta.